Celem warsztatów profilaktycznych jest kształtowanie wysokiej kultury osobistej, taktu i przyjemnej osobowości, innych postaw społecznych i budowanie kluczowych kompetencji intelektualno-technicznych, emocjonalnych i ich wpływu na możliwości w pracy nad sobą i nad rolą, jaką przyjmuje uczeń w trakcie swojego rozwoju i podczas całego życia. 

Zasadniczym założeniem jest uświadomienie młodemu człowiekowi cudu własnego życia i umocnienie go w pozytywnym obrazie siebie, a często pokazanie mu go pierwszy raz – tego obrazu siebie. Budowanie nawyków kontrolowania własnego umysłu, świadomość ograniczeń, kryzysów i pokonywanie stresu wynikającego z nieuporządkowanego umysłu. Budowanie od wnętrza, czyli pracą nad siła woli, siłą zdolności rozumowania, siłą kształtowania sumienia, odpowiedzialnością, taktem i wytrwałością w okiełznaniu wewnętrznego świata, by móc zmierzyć się ze światem zewnętrznym i jego zagrożeniami.

 

1. „STRES OKIEŁZNANY a ZAGROŻENIA”

PLAN DOSKONALENIA i BUDOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH do zastosowania jednorazowego ale i do kontynuacji:

MODUŁ EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ  PANOWANIA NAD STRESEM tym samym OPANOWANIA ZEWNETRZNYCH ZAGROŻEŃ

NAWYK DRYFOWANIA a NAWYK SAMODYSCYPLINY UMYSŁU – treści na 90 minut zajęć z grupą:

 1. Sześć głównych lęków
 2. Lęki jako stany umysłu
 3. Stan umysłu a stan ciała
 4. Zachowania behawioralne wobec własnego ciała
 5. Źródła napięć fizjologicznych
 6. Uwalnianie napięć fizjologicznych w ciele – ćwiczenia aktorskie
 7. Nikt nie rodzi się z lekiem lecz go nabywa (uczy się) a zatem oducz się lęku
 8. Dziedziczenie społeczne a dziedziczenie biologiczne
 9. Wyobraź sobie, że się nie boisz! Rola wyobraźni i autosugestii.
 10. Miej odwagę i staw czoło lękowi
 11. Bajka o zasadach
 12. Bajka o kurniku
 13. Bajka o gołębiach z Beskidu Sądeckiego
 14. Pozytywny obraz siebie i antidotum na umysłowe toksyny

 

2. „EKOLOGIA UMYSŁU a ZAGROŻENIA BEHAWIORALNE

PLAN DOSKONALENIA i BUDOWANIA KOMPETENCJI MŁODZIEŻY od 11 roku życia.

– treści na 90 minut zajęć z grupą:

 1. Naśladuj liderów a nie naśladowców – jeden człowiek może zmienić świat. Może to ty?
 2. Bogactwo to hasło do odszyfrowania na nowo.
 3. Paradygmat – czyli zmień myślenie i postrzeganie siebie i świata. Budowanie na zasadach ma sens
 4. Każda jednostka jest niepowtarzalna pod względem swoich cech fizycznych i umysłowych – JESTEŚ ZWYCIĘŻCĄ. Opowieść o wartości ludzkiego umysłu i ciała.
 5. Nowa definicja „NARZĘDZIA” rzecz o Stwórcy i stworzeniu i Jego roli w świecie.
 6. Kogo i czym karmisz? I jak działają kubki smakowe umysłu?
 7. Jakie jest źródło smakowania sieci internetowych, cyberseksoholizmu, hazardu, patologii jedzenia i picia, palenia różnych rzeczy a nawet kłamstwa> Geneza kłamstwa!
 8. Jeżeli masz „przyjaciela” który cię osacza znajdź w sobie odwagę odejść od niego definitywnie!
 9. Żaden inteligentny człowiek nie mierzy swego sukcesu liczbą ludzi, którzy go aprobują, czy siłą oklasków, lub ilością lajków w mediach społecznościowych.
 10. Najgorszy spośród gadów na ziemi – ludzki gad jakim jest język, słowo – obmowa tu i tam. Reputacja.
 11. Co jest celem życia i jaka jest prawda tego pytania?
 12. Nikt nie rodzi się równy – rzecz o Stwórcy wszechświata, nieskończonej inteligencji, do które wielcy znaleźli dojście i łącząc się osiągnęli sukces i zmienili świat. Wynalazcy.

 

3 „WYSTĄPIENIA PUBLICZNE a POZYTYWNY OBRAZ SIEBIE”

PLAN DOSKONALENIA i BUDOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH do wyboru i kontynuacji:

 

MODUŁ EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ JAKO PARADYGMAT ZMIANY– NAWYK DRYFOWANIA a NAWYK SAMODYSCYPLINY 90 min.

Określ cel główny życia - Cel to rezultat działania, który człowiek chce osiągnąć. Przygotowanie umysłu do życiowego celu na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej. 10 kroków wyznaczania celów oraz ograniczenia w tych działaniach. Wartości w celach. Dlaczego czujemy opór przed definiowaniem celów? Czy brak celu i jego realizacji wpływa na stres życia i jak to się dzieje?

NASTAWIENIE – dodatkowy atut zarządzania sobą. 15% sukcesu w życiu to wyszkolenie techniczne, pozostałe 85 % to zasługa osobowości, a najważniejszą cechą osobowości jest postawa, która wynika z dobrych nawyków pracy z umysłem i nad umysłem.

Celami nazwiemy:

 1. ZMIANA MYŚLENIA jako wyzwolenie się z dziedziczenia społecznego (złego wpływu rodzinnego, środowiskowego).
 2. Cel do osiągania BOGACTWA. Bogactwem jest świadomość, że człowiek jest najwyższą formą rozwoju we wszechświecie i jest w nim najważniejszy. Jest „zwycięzcą” zatem wszelkie działania destrukcyjne wobec siebie lub wobec innych, działania przemocowe są w sprzeczności do tego.
 3. Do czego służy odwaga i wytrwałość?
 4. Jak cenne są porażki i kryzysy na drodze życia?
 5. Co robi sugestia i czym jest kontra do sugestii? Nawyk autosugestii/afirmacji w codziennym życiu.
 6. Złota zasada życia: Miłość i wdzięczność. Jak wypracować nawyk wdzięczności za porażki i kryzysy?
 7. Samodyscyplina umysłu – fundamentalny nawyk i podwalina wszelkiego bogactwa i sukcesu.
 8. Człowiek rodzi się bez stresu. Rodzi się bez koncepcji siebie. Co zrobić z nabyta w drodze dziedziczenia społecznego mylną koncepcją siebie?
 9. Nastawienie do siebie i nastawienie do świata w soczewce pozytywnego myślenia.

 

© Solmedia 2024