KSZTAŁTOWANIE LIDERA SIEBIE/INNYCH

Dlaczego powinienem ciągle się pytać, czy wychowuje potencjalnych liderów?

- czy ja lider powinienem budować konkurencje i kreować kolejnych liderów?

Czy wzrost organizacji wykazuje związek z potencjałem ludzi którzy ją tworzą?

- Otrzymasz odpowiedź na te pytania które sam zadasz.

- Pytania tworzą więź z ludźmi i budują pokorę.

- Pytania wywołują zmianę.

- Jakie pytania zadaje sobie lider?

- Jakie pytania zadaje członkom mojego zespołu?

- Pytania o zaangażowanie w rozwój osobisty.

- Największy błąd lidera to brak pytania o to, jaki błąd popełnia?

- Model zadawania pytań.

Ćwiczenia

Moduł 16 h

 

Wywieranie wpływu

- czy przywództwa można się nauczyć, czy raczej się taki rodzisz? Narzędzia wpływu.

 - każdy na kogoś wpływa – czy twój wpływ buduje autorytet i entuzjazm, czy raczej ludzie podążają za tobą bo im płacisz, albo ze strachu?

- pięć poziomów przywództwa: twoja pozycja;  twoje relacje; twoje wyniki w organizacji; twoja dla innych ofiarność; szacunek – kim jesteś?

- nie można przewodzić ludziom których się nie lubi.

- ludzie działają stosownie do tego, co widzą.

- kto jest moją widownią?

- przyjaźń jako narzędzie wpływu.

Opakowanie czy zawartość?

Ćwiczenia

Moduł 16 h

 

Priorytety – nie zarządzaj czasem, zarządzaj swoim życiem

- pierwszą osobą którą kierujesz jesteś ty sam.

- pokochaj swoje życie.

- zady formułowania celów. Do celu. Od problemu.

- dyscyplinowanie myślenia, dyscyplinowanie emocji, dyscyplinowanie działań. Siła woli.

 - przywódca rozumie, że aktywność nie jest gwarancją sukcesu.

- możesz zmienić program który wziąłeś z dzieciństwa i społecznego lustra.

 - skuteczność zarządzania to robienie rzeczy we właściwej kolejności.

- uważność; na czym koncentrujesz swoją uwagę.

- rzeczy pilne a rzeczy ważne. Matryca zarządzania czasem.

- pewnie potrafisz mówić nie!

 - nie chodzi o to aby pracować ciężko, lecz mądrze!

Ćwiczenia

Moduł 16 h

 

Wywołanie pozytywnej zmiany – paradygmat

- zmiana paradygmatu zarządzania – zachowania.

- struktura wewnętrznego doświadczenia – co widzę, co czuje, co słyszę?

- cztery ćwiartki rozwoju – społeczna, fizjologiczna, duchowa, intelektualna.

- cztery P – pomyśl, pomedytuj, poradź się, podejmij decyzje.

- Poziomy logiczne Dilts’a.

- dostrojenie – szacunek dla modelu świata drugiej osoby.

- przywództwo budowane na zasadach – wygrana/wygrana.

- zachowania reaktywne – zachowania proaktywne. Zasady komunikacji empatycznej. Najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym.

- dlaczego ludzie są oporni zmianom? Wypalenie zawodowe. Lęk przed nieznanym.

Ćwiczenia

Moduł 16 h

 

Rozwiązywanie problemów – trudny rodzić, trudny klient - NASTAWIENIE

„wielkość człowieka jest ważniejsza od wielkości problemu”

 - czy problemy nadają sens życiu – czy porażka jest etapem rozwoju?

 - mój problem nie jest moim problemem!

 - test przywódcy – szybkie rozpoznawanie problemu.

 - schemat rozwiązywania problemów.

 - moralny kompas – p r a w o ś ć

- brać pod uwagę ludzi i ich kulturę jeśli chcesz zachować integralność firmy.

 - zasady nie są wartościami. PRAWOŚĆ.

 - ludzie porzucają ludzi, a nie firmy.

- psychologia zachowań ludzkich – DISC

 - sztuka radzenia sobie z przekonaniami; jak radzić sobie z pourazowym stresem wywołanym przez zwierzchnika, podwładnego, rodzica?

Ćwiczenia

Moduł 16 h

 

Sztuka komunikacji w wystąpieniach jeden na jeden, przed małą grupą, przed audytorium – podstawowy filar przywództwa!

 - aktywne słuchania; parafraza, klaryfikacja, weryfikacja – techniki zadawania pytań.

- dopasowanie – fizycznie, mentalnie, emocjonalnie.

- czy twój stres powoduje twój zamęt?

- Struktura komunikatu czyli to JAK się mówi jest równie ważne CO się
mówi (każda wypowiedź, prezentacja jest komunikatem, a osoba
przekazująca komunikat jest jego częścią, tak samo ważną jak treść
zgodnie z zasadą M. McLuhana medium is a message). Znaczenie
przekazu pozawerbalnego i tonu głosu. Prawie 90% naszej komunikacji
to przekaz niewerbalny. Siła słowa poparta siłą wewnętrzną. „Gdy
kupię ciebie, kupię twój produkt!”
- Spójność języka ciała, tonu głosu i treści wypowiedzi jako podstawa dobrej autoprezentacji.

 - 3 x M; Message, Messenger, Medium.

 - Dziesięć emocjonalnych składników siły człowieka. Carl Jung mawiał:
„Nie da się zmienić ciemności w światłość, ani apatii w ruch bez
udziału emocji. Dziesięć wezwań do działania.

- napełniać puste wiadro, czy zapalać do działania – motywowanie siebie – motywowanie grupy. Przykład pociąga.

Ćwiczenia

Moduł 16 h

© Solmedia 2024